Slamsugning

Slamsugning

ADR-klassade

I dagsläget har vi ADR-klassade slamsugningsbilar vilket innebär att de är godkända för att transportera alla typer av farligt avfall. Våra slamsugningsbilar är flexibla och smidiga och vi löser allt från avloppsproblem till tömning av tankar och du slipper onödiga driftstopp.

Vi utför alla typer av slamsugning. Det kan gälla kontinuerlig underhållstömning av avloppsbrunnar och septiktankar, service på toabodar, tömning av bensinstationens oljeavskiljare och tvättrännor, eller privatpersonens slutna avloppsbrunnar. Vi har serviceintervaller vilket innebär att du som kund kan teckna avtal med oss gällande allt från tömning till besiktning samt regelbunden service.

Industrislamsugning och tömning av fettavskiljare är också vanliga uppdrag. Men det är inte bara de regelbundna, planerade uppdragen som utförs utan vi anlitas ofta vid akuta behov som t.ex. vid översvämningar.

 

 

 

 

Oljesanering

Vi transporterar bort ämnen som av olika skäl hamnat på fel ställe . Då ämnet i vissa fall kan utgöra hot mot miljön med stora skador på natur- och djurliv som följd så gäller det att snabbt vara på plats och vidta rätta åtgärder. Molins tar hand om avfallet på rätt sätt och ser till att det hamnar på godkänd deponi. Några exempel på när vi tillkallas kan vara vid läckor, oljeutsläpp, trafikolyckor, brand, eller andra oförutsedda och akuta händelser.

Med hjälp av länsar ser vi till att hindra utsläppet samt avgränsa skadeområdet så att det aldrig når det kommunala reningsverket.  Vi använder oss enbart av miljövänligt material som absorberar och suger upp olja från mark eller vatten.

Spolning av brunnar

Rent vatten, för alla är det inte självklart men vi gör vad vi kan för att du skall få rent vatten i brunnen. Är brunnen grävd suger vi bort kvarvarande vatten och slam i botten av brunnen, avslutningsvis fyller vi på med rent vatten igen.

Om brunnen är borrad skall först pumpen och/eller ejektorn tas upp, därefter sänker vi ner en ren slang på botten som med bakåtvända strålar spolar upp all smuts ur brunnen. Om det behövs så suger vi samtidigt bort vattnet och smutsen som kommer upp.

  • Tömma dagvatten eller rännstensbrunnar,
  • Tömma tvättrännor & oljeavskiljare (Kontakta oss för att boka besiktning eller service)
  • Enskilda avloppsbrunnar/pumpstationer
  • Fettavskiljare på restauranger
  • Tömning av byggtoa/bajamajor
  • Sanering av oljeutsläpp
  • Reningsverk

Snabbt på plats och rätt åtgärd är våra nyckelord vid varje utryckning

Kontakt

MOLINS SAXLIFTAR AB
Engelska vägen 8
393 56 Kalmar

Telefon: 0480-133 00
E-post: info@molins.se

Rör och Spoltjänster

Jonny Almén
Telefon: 0480-10 000
E-post: johnny@molins.se

Maskinuthyrning

 

Kontaktuppgifter

 

Molins Saxliftar AB 

 

Snabbkontakt

Om Molins i Kalmar

Behöver du bara hyra en maskin över dagen eller ska du etablera en hel arbetsplats, oavsett så erbjuder vi på Molins ett brett sortiment av driftsäkra, funktionella och några av marknadens bästa maskiner för uthyrning, såsom liftar, ställningar, lyfthjälpmedel och tunga transporter.

Följ oss på Sociala medier